Klub Wielokulturowy logobudujemy razem nasz światwwpe
O Klubie
Aktualnosci
Galeria zdjęć
Działalność
Video
Skontaktuj się z nami
Klub Wielokulturowy rozpoczął swoją działalność 1 września 2009 roku.
Od stycznia 2010r. był prowadzony w ramach projektu "Budujemy razem nasz świat". Od początku 2013r. działał w ramach projektu "Otwarte Drzwi". W latach 2015-2017 realizujemy autorski program "Szkoła Babel" w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Celem działania klubu jest integracja młodzieży polskiej (uczniów m.in. szkół prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół I SLO) i młodzieży wywodzącej się ze środowisk imigrantów poprzez nabywanie praktycznych umiejętności
i wzajemne poznanie tradycji i kultur oraz promowanie postaw tolerancji. W ramach klubu są prowadzone biblioteka wielokulturowa, warsztaty filmowe i muzyczne, mające na celu integrację młodzieży. W klubie organizowane są wieczory tradycji i kultury oraz wyjścia sportowe i kulturalne. gitara     multi kulti